INTEGRACJA

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej powstało w 2016 roku na Wydziale Lekarskim
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest pierwszą w Polsce organizacją zajmującą się rozwojem i promocją medycyny kosmicznej. Podczas minionego roku akademickiego zorganizowało pierwszą konferencję naukową organizowaną przez studentów kierunku lekarskiego pod hasłem „Medycyna kosmiczna przyszłością regionu?”. KNMK rozpoczęło również projekt badawczy The Universe of Cells, który ma szansę w istotny sposób przyczynić się do rozwoju wiedzy z zakresu medycyny w skali międzynarodowej.

The Universe of Cells Project

Postęp nauki jest wyznacznikiem rozwoju ludzkości. Pamiętając o tej zasadzie studenci WLNZ powołali do życia innowacyjny i śmiały projekt badawczy w ramach Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej. Dalekie podróże kosmiczne związane są z narażeniem astronautów na szereg niebezpieczeństw, między innymi promieniowania kosmicznego, które jest powszechne
i nieuniknione. Prace badawcze w zakresie medycyny kosmicznej muszą więc uwzględniać mnogość zagrożeń, mogących wyrządzić potencjalne szkody dla organizmu.

Szkolenia z Okręgową Izbą Lekarską

Projekt umożliwia studentom kierunku lekarskiego branie udziału w szkoleniach dla lekarzy organizowanych przez OIL Zielona Góra, oraz pozwala na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wzięcie udziału w szkoleniu zwiększającym kompetencje uczestników.
To unikatowa inicjatywa skierowana dla studentów i zorganizowana przez studentów we współpracy ze środowiskiem lekarskim Województwa Lubuskiego.

Bractwo Sztuki Lekarskiej

Bractwa i federacje studenckie są powszechnie znaną na świecie formułą do spotkań studentów z różnych lat. Dodatkowo dają możliwość rozwoju, oraz integracji między studentami. Tradycja bractw studenckich w krajach anglosaskich jest długa i kultywowana po dzień dzisiejszy. Organizacje te mają duży wpływ na kształtowanie się pozytywnych postaw, oraz nawiązywanie przyjaźni. Bractwo Sztuki Lekarskiej powołano do życia w roku 2017, skupia studentów kierunku lekarskiego.

medycynakosmiczna.pl

2017

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ