Zespół projektu ANTARES w Europejskiej Agencji Kosmicznej

Projekt ANTARES KNMK&SimLE wśród finalistów konkursu Rexus/Bexus Europejskiej Agencji Kosmicznej! Delegacja wspólnego projektu Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej UZ i koła naukowego SimLE z Politechniki Gdańskiej gościła w Holandii gdzie znajduje się jeden z ośrodków ESA. Reprezentanci zespołu przedstawili założenia projektu realizowanego wspólnie przez dwie uczelnie. To duży sukces o wymiarze europejskim, a także możliwość zaprezentowania projektu ekspertom z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Projekt ANTARES skupia się na badaniu wpływu promieniowania kosmicznego na komórki z wykorzystaniem balonów stratosferycznych.

Konferencja Agencji Rozwoju Przemysłu

Delegacja Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej, na zaproszenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wzięła udział w konferencji „Kosmiczne ścieżki kariery. Budujemy kadry dla sektora technologii kosmicznych” (30.08.2018r.). Podczas spotkania poruszono wiele ważnych kwestii związanych z kierunkiem rozwoju sektora kosmicznego w Polsce, a także dotychczasowymi osiągnięciami. Delegacja KNMK odbyła rozmowę
z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Piotrem Dardzińskim na temat rozwoju medycyny kosmicznej i działaniami związanymi z realizacją prowadzonych projektów badawczych ANTARES
i PROCJON. W trakcie trwania wydarzenia, zespół KNMK nawiązał również kontakt z Wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu Panem Dariuszem Śliwowskim, dodatkowo podczas tej rozmowy poruszono temat rozwoju medycyny kosmicznej w Polsce.

Space Medicine EXPO 2019

W sobotę 16 marca 2019 roku odbyło się już drugie Space Medicine EXPO - największa w Polsce konferencja poświęcona medycynie kosmicznej. W tym roku wydarzenie odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. SME 19' przyciągnęło wielu znamienitych gości m. in. z Polskiej Agencji Kosmicznej, Centrum Badań Kosmicznych, czy Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Prelekcje dotyczyły zarówno medycyny jak i rozwoju sektora kosmicznego i innowacyjnej gospodarki. Konferencja organizowana jest przez KNMK cyklicznie, zapraszamy do zapoznania się z relacją

 BIULETYN
KOŁA NAUKOWEGO MEDYCYNY KOSMICZNEJ

 DOSTĘPNY ONLINE!

W najnowszym wydaniu naszego biuletynu wiele interesujących artykułów naukowych jak choćby tekst Koordynatora ds. Organizacji Prac Laboratoryjnych Oskara Paska  pod tytułem "Technologie kosmiczne w nowych implantach piersi", czy też artykuł Joanny Flisiewicz Koordynatora ds. Organizacji Projektów Specjalnych "ACHOO Syndrom". Najświeższe doniesienia z życia KNMK, oraz wiele więcej, zapraszamy do lektury!

Spotkanie z Wiceministrem!

W czwartek, 6 lipca 2017r. w Warszawie przewodniczący Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej UZ, Jakub Szczepański i Wiceprzewodniczący KNMK Aleksander Szymański, mieli przyjemność gościć u Wiceministra Jerzego Materny, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej, który od momentu powstania intensywnie wpiera działania Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej. Podczas spotkania prowadzono rozmowy dotyczące projektu badawczego przygotowywanego przez KNMK oraz planach Koła na przyszły rok akademicki.

Space Medicine EXPO 2018

W sobotę 24 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze w Polsce Space Medicine EXPO. Ta wyjątkowa konferencja naukowa miała miejsce w Planetarium Wenus Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości m. in. Pana Prorektora prof. dr hab. Giorgi Melikidze, Pana Ministra Jerzego Meternę, Pana Senatora Roberta Dowhana Panią Dziekan dr hab. Agnieszkę Zembroń-Łacny prof. UZ, Panią Prodziekan dr hab. n. med. Agnieszkę Ziółkowską prof. UZ. Organizatorem  SME18 było Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej Wydziału Lekarskiego
i Nauk o Zdrowiu UZ.

Konferencja prasowa Koła Naukowego

Medycyny Kosmicznej

W poniedziałek 25 września 2017r. KNMK zorganizowało konferencję prasową dotyczącą badań prowadzonych przez Koło Naukowe, prezentacji pierwszej w Polsce strony internetowej w pełni poświęconej medycynie kosmicznej, oraz współpracy nauki z biznesem. Podczas konferencji obecny był Dyrektor biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Pan Jarosław Nieradka, który podkreślał doskonałą współpracę pomiędzy OPZL a KNMK, a także Pani dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska opieku Koła, oraz Przewodniczący i Wiceprzewodniczący KNMK, Jakub Szczepański i Aleksnader Szymański.

Światowy Dzień Zdrowia 2017

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wzięło udział w Światowym Dniu Zdrowia przygotowując stoisko, które cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Odwiedzający mogli zapoznać się z budową mikroskopową tkanek organizmu ludzkiego, oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania nie tylko mięśni szkieletowych, ale również mięśnia sercowego na przykładzie preparatów. Członkowie Koła Naukowego zaprezentowali, również suchy lód i jego właściwości, który jak wiemy jest obecny na czapach lodowych Marsa. Dodatkowo KNMK udostępniło biuletyn naukowy tworzony przez członków Koła. Przewodniczący Jakub Szczepański wygłosił prelekcję dotyczącą działalności KNMK oraz przyszłości Medycyny Kosmicznej w regionie i kraju, reprezentując Koło Naukowe podczas specjalnie zorganizowanej konferencji poświęconej medycynie.

Święto Województwa Lubuskiego 2018

Studenci działający w kole naukowym przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców województwa lubuskiego. Na stoisku medycyny kosmicznej można było zapoznać się z budową anatomiczną organizmu człowieka, a także pod mikroskopem obejrzeć tkankę mięśniową, nerwową i skórę człowieka. Dodatkowo odwiedzający mogli skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i zdobyć informacje na temat nadciśnienia. Mieszkańcy mogli zobaczyć również reakcje suchego lodu
z wodą, oraz usłyszeć dźwięki panujące w statku kosmicznym,
a także zapoznać się z działalnością naukową SKN Medycyny Kosmicznej w obszarze misji balonowych, oraz badania hibernacji w przestrzeni kosmicznej.

Koordynator KNMK Mistrzem Polski w Szyciu Chirurgicznym

Jesteśmy niezwykle dumni z Joanny Flisiewicz Koordynator Zarządu KNMK ds. Organizacji Projektów Specjalnych. Udało się jej osiągnąć duży sukces, wraz z zespołem, z którym startowała w Mistrzostwach Polski w Szyciu Chirurgicznym. Cieszy nas, że członkowie naszej organizacji realizują się
i rozwijają w wielu umiejętnościach medycznych, gdyż stałe podnoszenie kwalifikacji przekłada się na jakość leczenia. Taki członek Koła Naukowego to skarb, gdyż jej wiedza
i umiejętności mogą posłużyć do poszerzania wiedzy innych
z tego jakże istotnego zakresu wiedzy medycznej. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Medycyna kosmiczna przyszłością regionu?

Drugiego lutego 2017 roku KNMK zorganizowało konferencję naukową poświęconą medycynie kosmicznej. Patronat honorowy nad wydarzenim objął Rektor UZ, oraz Poseł na Sejm RP Jerzy Materna. Wykład na temat zaniku tkanek w przestrzeni kosmicznej wygłosiła Pani dr hab.
n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ i prodziekan WLNZ ds. Nauki. Konferencja KNMK była pierwszą konferencją na UZ zorganizowaną przez studentów kierunku lekarskiego!

Rozmowa Radia Zachód z Przewodniczącym KNMK

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ dynamicznie rozwija
w Polsce nową gałąź medycyny jaką jest medycyna kosmiczna. Nasze działania spotykają się również
z zainteresowaniem mediów, co pozwala nam na skuteczniejsze przekazywanie wiedzy dotyczącej medycyny kosmicznej obywatelom naszego kraju. Przewodniczący Jakub Szczepański na antenie Radia Zachód wyjaśnił na czym polegają działania KNMK, oraz w którym kierunku zmierza medycyna kosmiczna w Polsce i na świecie.

Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych

Zespół Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej reprezentowany przez Panią prof. Agnieszkę Ziółkowską, Jakuba Szczepańskiego i Aleksandra Szymańskiego gościł 12 kwietnia br. w Radio Kraków. Reprezentanci KNMK na antenie omawiali różne aspekty przebywania ludzi
w przestrzeni kosmicznej, oraz badań prowadzonych nad zdrowiem człowieka. Okoliczność Międzynarodowego Dnia Załogowych Lotów Kosmicznych była idealną okazją by poruszyć tematy związane z rozwojem medycyny kosmicznej i przybliżyć tę niezwykle ważną tematykę słuchaczom.

Wyzwania przyszłości!

Współczesny świat stoi przed niezwykłymi i szczególnie ekscytującymi wyzwaniami jutra. Pamiętając rewolucyjny program Apollo, dzisiaj ludzkość planuje dużo dalszą
i tym samym bardziej niebezpieczną wyprawę na Marsa. Wydawać by się mogło, że jest to planeta nie tak bardzo odległa naszej rodzimej Ziemi, jednak lot na tę niepozorną czerwoną kropkę na nocnym niebie stawia przed nami niezwykle trudne i ambitne wyzwania.

Innowacyjna gospodarka = innowacyjne pomysły

Do roku 2050 chcemy, aby Polska była jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Cały świat prowadzi wyścig w odkrywaniu nowych technologii, przeprowadzaniu badań naukowych na temat chorób
i sposobów ich leczenia. W najbliższych latach, ogromną rolę odegrają badania opierające się na badaniu ingerencji czynników pochodzących z przestrzeni kosmicznej,
w rozwój organizmu człowieka, powstawanie nowotworów czy innych śmiertelnych chorób. Wszystko to związane jest z planowaną,  w stosunkowo niedalekiej przyszłości, podróżą na Marsa.

Weekendowy szlak naukowy z KNMK

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ wzięło udział
w weekendowym szlaku naukowym, organizowanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Wydarzenie było doskonałą okazją by przybliżyć odwiedzającym tematykę medycyny kosmicznej, oraz zaprezentować struktury tkankowe organizmu człowieka. Poszerzanie wiedzy Lubuszan z zakresu medycyny kosmicznej wpisuje się w działalność edukacyjną KNMK.

medycynakosmiczna.pl

2019

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej

Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego