Jakub Goławski

Sekretarz PTMK

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Kosmicznej. W 2016 roku rozpoczął studia na kierunku lekarskim ówczesnego Wydziału Lekarskiego
i Nauko o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego - obecnie Collegium Medicum UZ. Finalista 12 cyklu międzynarodowego konkursu REXUS/BEXUS organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną a także konkursu Orbit Your Thesis! w 2020. W roku 2012 uzyskał mandat Posła Sejmu Dzieci
i Młodzieży XVIII kadencji. Pełni funkcję sekretarza w Kole Naukowym Medycyny Kosmicznej a także jest współzarządzającym międzyuczelnianym projektem ANTARES, który zajmuje się badaniem wpływu promieniowania kosmicznego na komórki ludzkie z wykorzystaniem technologii balonów stratosferycznych. Jednocześnie jest członkiem projektu PROCJON, badającego wpływ stresu termicznego na tkanki ludzkie w hodowli in vitro. Autor tekstów o tematyce naukowej w biuletynie Medycyna Kosmiczna. Współorganizator cyklu konferencji „Medycyna Kosmiczna Przyszłością Regionu?”, Space Medicine EXPO 2018 oraz Space Medicine EXPO 2019,
a także panelista. Doświadczony we współpracy z administracją publiczną oraz prowadzeniu relacji partnerskich z sektorem prywatnym.

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY KOSMICZNEJ

medycynakosmiczna.pl

2020

65-076 Zielona Góra, Reja 6

POLSKA

KRS: 0000805615