Jakub Szczepański

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny Polskiego Towarzystwa Medycyny Kosmicznej. W 2016 roku rozpoczął studia na kierunku lekarskim ówczesnego Wydziału Lekarskiego i Nauko o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego - obecnie Collegium Medicum UZ. Finalista międzynarodowych konkursów Europejskiej Agencji Kosmicznej Rexus/Bexus i Orbit Your Thesis!

Założyciel i przewodniczący studenckich kół naukowych: medycyny kosmicznej, onkologii klinicznej oraz urologii i onkologii urologicznej. Pomysłodawca i członek projektów badawczych ANTARES i PROCJON skupiających się na badaniu wpływu promieniowania kosmicznego oraz stresu termicznego na zdrowe i zmienione nowotworowo komórki człowieka. W pracy naukowej szczególnie zainteresowany tematyką onkologiczną oraz wpływem czynników występujących w przestrzeni kosmicznej na fizjologię komórek organizmu człowieka. Pomysłodawca oraz szef zespołu organizacyjnego konferencji: Space Medicine EXPO 2018 i 2019 oraz "Medycyna Kosmiczna przyszłością regionu?" w 2017 roku. Współorganizator I Wielkiego Biegu "Pokonać Raka" w 2019r. Prelegent wielu konferencji o tematyce gospodarczej i naukowej. Współtwórca projektu "Szkolenia z Okręgową Izbą Lekarską" który umożliwia studentom uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez samorząd lekarski. Doświadczony we współpracy
z przedstawicielami sektora prywatnego i publicznego na szczeblu samorządowym, parlamentarnym i rządowym.

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY KOSMICZNEJ

medycynakosmiczna.pl

2020

65-076 Zielona Góra, Reja 6

POLSKA

KRS: 0000805615