Jarosław Nieradka

Członek Zarządu Głównego

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Kosmicznej, przedsiębiorca i społecznik, trener i właściciel firmy szkoleniowej i doradczej Profiteo Group. Działacz gospodarczy, od roku 2003 związany z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, w latach 2006-2019 jako dyrektor biura, od 2019 jako Członek Zarządu w funkcji Wiceprzewodniczącego. Pracuje społecznie jako członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 oraz wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Absolwent filologii polskiej z dziennikarstwem na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Dziennikarz, autor artykułów o tematyce gospodarczej
i społecznej, prelegent konferencji i kongresów poświęconych rozwojowi gospodarczemu. Autor i współtwórca kilkudziesięciu projektów wspierających przedsiębiorczość, rozwój rynku pracy oraz promocję gospodarczą. Zainteresowania: mass media, public relations, nowe media, historia kina, architektura; miłośnik włoskiej kuchni oraz tradycji i kultury Włoch.

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY KOSMICZNEJ

medycynakosmiczna.pl

2020

65-076 Zielona Góra, Reja 6

POLSKA

KRS: 0000805615