MEDYCYNA KOSMICZNA

PRZYSZŁOŚCIĄ REGIONU?

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej na początku roku 2017 zorganizowało niezwykłą konferencję. Tematem przewodnim była medycyna kosmiczna jako przyszłość województwa Lubuskiego. W konferencji udział wzięło wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz samorządowych. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Materny. Partnerami Konferencji był zarówno Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu jak i Lubuski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Żarach, czy Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Wykład dotyczący zaniku tkanek w przestrzeni kosmicznej wygłosiła Pani dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ, przemówienie inauguracyjne przypadło natomiast przewodniczącemu Koła Naukowego Medycyn Kosmicznej Jakubowi Szczepańskiemu. Konferencja ta była pierwszą konferencja naukową zorganizowana przez studentów kierunku lekarskiego WLNZ UZ!

medycynakosmiczna.pl

2017

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ