SPACE MEDICINE EXPO 2018

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej zorganizowało pierwsze w Polsce Space Medicine EXPO. Wydarzenie odbyło się 24 lutego w Planetarium Wenus Centrum Nauki Keplera. Ta szczególna konferencja naukowa zgromadziła wielu znamienitych gości m.in. Pana Prorektora prof. dr hab. Giorgi Melikidze, Pana Ministra Jerzego Meternę, Pana Senatora Roberta Dowhana Panią Dziekan dr hab. Agnieszkę Zembroń-Łacny prof. UZ, Panią Prodziekan dr hab. n. med. Agnieszkę Ziółkowską prof. UZ. Obecna była również reprezentacja organizacji SimLE z Politechniki Gdańskiej. Podczas EXPO goście mogli zapoznać się z ofertą wystawców SME18 takich jak LfC, Wojsko Polskie, lubuskie szpitale, czy instytucje publiczne. Dodatkowo poza wykładami odbyła się debata dotycząca współpracy biznesu, nauki i sektora publicznego. Ważną częścią Space Medicine EXPO było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Kołem Naukowym Medycyny Kosmicznej
a SimLE.

Program

Space Medicine EXPO 2018

do pobrania

MEDYCYNA KOSMICZNA

PRZYSZŁOŚCIĄ REGIONU?

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej na początku roku 2017 zorganizowało niezwykłą konferencję. Tematem przewodnim była medycyna kosmiczna jako przyszłość województwa Lubuskiego. W konferencji udział wzięło wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz samorządowych. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Materny. Partnerami Konferencji był zarówno Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu jak i Lubuski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Żarach, czy Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Wykład dotyczący zaniku tkanek w przestrzeni kosmicznej wygłosiła Pani dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ, przemówienie inauguracyjne przypadło natomiast przewodniczącemu Koła Naukowego Medycyn Kosmicznej Jakubowi Szczepańskiemu. Konferencja ta była pierwszą konferencja naukową zorganizowana przez studentów kierunku lekarskiego WLNZ UZ!

medycynakosmiczna.pl

2019

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ