Misja

Polskiego Towarzystwa Medycyny Kosmicznej

Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej zostało założone w 2019 roku przez 12 osób, którym zależy na rozwijaniu innowacyjnych badań z zakresu medycyny kosmicznej. Członkowie założyciele wierzą, że dalszy rozwój naszego gatunku nie będzie możliwy bez odkryć z zakresu medycyny kosmicznej - niezbędnych do realizacji przyszłych misji międzyplanetarnych. Medycyna kosmiczna jest też dziedziną, która może uplasować Polskę
w gronie tych krajów, które należą do ścisłej czołówki w zakresie badań kosmicznych.

 

Zespół Polskiego Towarzystwa Medycyny Kosmicznej wierzy, że wykorzystanie potencjału drzemiącego wśród Polskich naukowców, przedsiębiorców ale i polityków może zaowocować inwestycją w dziedzinę, która de facto dopiero rozwija się na arenie międzynarodowej
i w świadomości środowiska nauki, dając tym samym - nam wszystkim - Polakom, niepowtarzalną okazję by włożyć swoją cegiełkę w rozwój idei podróży międzyplanetarnych. To dziś jest ten czas by integrować sektor publiczny, prywatny i rozsianych po naszej Ojczyźnie naukowców. To właśnie dziś świat zmierza ku kolejnej wielkiej eskapadzie, jednak tym razem znacznie odleglejszej niż dotychczasowe. Znacznie bardziej niebezpiecznej i wymagającej przygotowania, którego nigdy wcześniej nie potrafiliśmy osiągnąć. To właśnie w tej szansie upatrujemy możliwość rozwoju Polskiego sektora kosmicznego w oparciu o medycynę kosmiczną - dziedzinę, której dynamiczny rozkwit możemy zaobserwować właśnie w Polsce, pod warunkiem, że zechcemy!

Powstająca ogólnopolska organizacja jaką jest Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej poświęci się wsparciu ambitnych i patrzących
w przyszłość naukowców, biznesmenów i polityków. Naszym zadaniem jest takie kreowanie rzeczywistości, które usprawni rozwój medycyny kosmicznej w Polsce i na świecie. Nasze działania z zakresu wsparcia, integracji, zbierania wiedzy dotyczącej medycyny, prawa czy ekonomii mają usprawnić wszystkie mechanizmy odpowiedzialne za działania prorozwojowe.

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej to organizacja między innymi skierowana na wsparcie rozwoju współpracujących z nami ludzi, ale także organizacji czy podmiotów gospodarczych. Jesteśmy Towarzystwem Naukowym, które chce w realny sposób przyczynić się do kształtowania całego sektora, gdyż kompleksowe i systemowe rozwiązania pozwolą ukierunkować potencjał tkwiący w naszej Ojczyźnie.

 

Mamy bardzo wyraźną wizję i ideały w które wierzymy. My szanujemy wolność, bo to z niej rodzi się wszelki potencjał, wolność która daje inspirację do tworzenia wielkich i pięknych dzieł. Nie oszukujemy się - same jednostkowo prowadzone badania nie wystarczą. Są one jedynie drobnym elementem wielkiej machiny. My natomiast jako Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej chcemy, aby ta machina była odpowiednio ukierunkowana, a co najważniejsze skutecznie i mądrze. Wierzymy w harmonijną współpracę między inżynierami a lekarzami, między politykami a przedsiębiorcami, między nami wszystkimi - którym zależy na innowacyjnej Polsce która ma zaliczać się do grona liderów w sektorze kosmicznym. Ten cel możemy osiągnąć wspólnie, odważnie realizując marzenia o misji na Marsa i naszym wkładzie w to wielkie dzieło ludzkości. A jeśli i Ty myślisz podobnie to napisz i włącz się w rozwój medycyny kosmicznej w Polsce i na świecie!

Organizacja spotkań pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów w celu wypracowania strategii działania dostosowanej do dynamicznego rozwoju nauk medycznych.

 Stwarzanie członkom stowarzyszenia możliwości

rozwojowych w zakresie prac nad postępami

w obszarze nauk medycznych.

Prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i promocyjnej.

Opiniowanie aktów prawnych

związanych z sektorem medycznym.

 Prowadzenie działań na rzecz rozwoju sektora medycznego.

 Promowanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań.

Prowadzenie współpracy z organizacjami naukowymi,

sektorem prywatnym i publicznym.

 Współpraca z uczelniami wyższymi

i jednostkami badawczymi.

Prowadzenie działań na rzecz rozwoju naukowego
i gospodarczego Polski.

Wsparcie naukowców i studentów przy realizacji prac naukowych, oraz z zakresu public relations.

Integrowanie środowiska naukowego w celu podejmowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Aktywny udział w prowadzeniu badań naukowych.

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY KOSMICZNEJ

medycynakosmiczna.pl

2020

65-076 Zielona Góra, Reja 6

POLSKA

KRS: 0000805615