Poznaj nas!

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej, które powstało na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego zrzesza studentów zainteresowanych tematyką medycyny kosmicznej oraz jej rozwoju. Dzisiejszy świat znów wszedł w etap wyścigu, lecz tym razem nie na naszego naturalnego satelitę jakim jest Księżyc, a na znacznie odleglejsze ciało niebieskie.
Mars to dzisiaj słowo wypowiadane najczęściej w środowisku pionierów podróży kosmicznych.

Również nas młodych adeptów medycyny niezwykle fascynuje możliwość podróży międzyplanetarnych oraz niebagatelna rola medycyny kosmicznej w tych ambitnych przedsięwzięciach jutra. Wierzymy, że to właśnie przed naszym pokoleniem stoi trudne wyzwanie, którym jest umożliwienie ludzkości bezpiecznego
i komfortowego przemieszczania się w przestrzeni kosmicznej. Mars to dla nas nie tylko marzenie lecz cel do osiągnięcia. Wierzymy również, że kiedy jest ciężko to znak, że idziemy
w dobrą stronę!

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej powstało w 2016 roku na Wydziale Lekarskim
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest pierwszą w Polsce organizacją zajmującą się rozwojem i promocją medycyny kosmicznej. Podczas roku akademickiego 2016/2017 zorganizowało pierwszą konferencję naukową organizowaną przez studentów kierunku lekarskiego pod hasłem „Medycyna kosmiczna przyszłością regionu?” natomiast w roku akademickim 2017/2018 pierwsze Space Medicine EXPO, które stanie się wydarzeniem cyklicznym. KNMK rozpoczęło również projekty badawcze: ANTARES oraz PROCJON, które mają szansę w istotny sposób przyczynić się do rozwoju wiedzy z zakresu medycyny w skali międzynarodowej.

Projekt ANTARES KNMK&SimLE

Projekt Antares to cykl misji stratosferycznych, podczas których, dzięki technologiom gwarantowanym przez organizację SimLE, jesteśmy w stanie poddać komórki działaniu promieniowania kosmicznego w naturalnych warunkach. Studenci politechniki Gdańskiej, dzięki swoim dotychczasowym pracom, stworzyli balon stratosferyczny, który pozwoli na przetransportowanie tkanek w środowisko o zwiększonej podaży promieniowania kosmicznego. Pierwsza misja testowa odbyła się w maju 2018 roku.

Projekt PROCJON

Przebywanie człowieka w przestrzeni kosmicznej naraża organizm na szereg niebezpieczeństw wynikających ze środowiska, które pozbawione jest choćby grawitacji. Przyszłe podróże kosmiczne, które mają uczynić nasz gatunek cywilizacją międzyplanetarną stawiają przed światem nauki ogromne wyzwania. Nasz zespół powołany przez Zarząd Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej realizuje badania, których celem jest przyczynienie się do poznania mechanizmów związanych z wybranymi aspektami długotrwałego przebywania w kosmosie, oraz znalezieniem odpowiedzi na pytania, które pozwolą opracować odpowiednie technologie
z zakresu ochrony zdrowia. Prace te mają niebagatelne znaczenie zarówno dla rozwoju nauki,
jak i wkładu Polski w rozwój ludzkości.

Szkolenia z Okręgową Izbą Lekarską

Projekt umożliwia studentom kierunku lekarskiego branie udziału w szkoleniach dla lekarzy organizowanych przez OIL Zielona Góra, oraz pozwala na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wzięcie udziału w szkoleniu zwiększającym kompetencje uczestników.
To unikatowa inicjatywa skierowana dla studentów i zorganizowana przez studentów we współpracy ze środowiskiem lekarskim Województwa Lubuskiego.

medycynakosmiczna.pl

2019

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej

Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego