MEDYCYNAKOSMICZNA.PL

15

7

8

Prelegentów

Wykładów

Godzin

SPACE MEDICINE EXPO

PIERWSZE W POLSCE

WYDARZENIE NAUKOWE POŚWIĘCONE

MEDYCYNIE KOSMICZNEJ

24 lutego 2018r.

PLANETARIUM WENUS

ZIELONA GÓRA

09:00-17:00

WYSTAWCY EXPO

WOJSKO POLSKIE   SZPITALE   BIZNES   NAUKA

INSTYTUCJE PUBLICZNE

NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ

Partnerzy SPACE MEDICINE EXPO 2018

SPACE MEDICINE EXPO

PROGRAM

WYKŁADY DEBATY PREZENTACJE

CZAS SPOJRZEĆ DALEJ

09:00 - Udostępnienie zwiedzającym strefy wystawienniczej SME 2018

 

09:30 - Premiera stoiska anatomii i histologii człowieka

 

10:00 - Przemówienie inauguracyjne otwierające SME 2018

                                                    Przewodniczący KNMK Jakub Szczepański

 

10:20 -  Wykład pt. Chronobiologia: wpływ rytmów
                                                          okołodobowych na organizm człowieka.
                             
Dr hab. Dominika Kanikowska

 

11:05 - Debata „Współpraca nauki, biznesu i sektora publicznego”
                               
organizowana przy współpracy
                                     
            z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

 

Jerzy Materna

Wiceminister MGMiŻŚ, Poseł na Sejm RP 
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej

 

Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ

 

Jakub Szczepański

Przewodniczący Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej WLNZ UZ

W debacie udział weźmie również Reprezentant OPZL

 

11:45 - Przerwa kawowa

 

12:00 - Wykład pt. Wpływ mikrograwitacji na proliferację komórek chłoniaka.

                                            Igor Domański - student kierunku lekarskiego

 

12:15 - Wykład pt. Zdrowie behawioralne i psychika astronautów

                             Aleksander Szymański - Wiceprzewodniczący KNMK

 

12:45 -  Wykład pt. Jak przestrzeń kosmiczna wpływa na organizm człowieka 
                  
                                 Dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ

 

13:30 - Wykład pt. Warunki panujące w przestrzeni kosmicznej
                                                    - promieniowanie jonizujące
dr Grzegorz Słowik

 

14:15 - Wykład organizacji SIMLE pt. Wykorzystanie balonów 
                                  stratosferycznych w badaniach naukowych
Politechnika Gdańska

 

14:45 - Prezentacja wstępnych wyników badań projektu
                                        The Universe of Cells Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej

                          Jakub Szczepański i Jakub Goławski

 

15:15 - Wykład pt. Wpływ promieniowania kosmicznego na ryzyko chorób

                                    układu sercowo-naczyniowego

                                                 Tomasz Dudzik - student kierunku lekarskiego

 

15:30 - Przerwa obiadowa

 

16:00 - Widowisko multimedialne Planetarium Wenus

 

Wstęp wolny

ORGANIZATOR

CZAS SPOJRZEĆ DALEJ

SPACE MEDICINE EXPO