Zespół KNMK

Zarząd

Jakub Szczepański

Przewodniczący

Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej

Aleksander Szymański

Wiceprzewodniczący

Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej

Jakub Goławski

Sekretarz

Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej

Koordynatorzy

Joanna Flisiewicz

Koordynator Zarządu KNMK

ds. Organizacji Projektów Specjalnych

Grzegorz Sowa

Koordynator KNMK

ds. IT i Nowych Technologii

Opiekun

Pani dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ
Prodziekan WLNZ ds. Nauki

Opiekun Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej

medycynakosmiczna.pl

2018

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ